จังหวัดชุมพรเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตําบลบางน้ำจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย และพี่น้องประชาชนจิตอาสาของอําเภอหลังสวน รวมกิจกรรมกว่า 500 คน ในการนี้นางสาวประดับ ชูดำรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อําเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 878 หมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)