พช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2562 นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดชุมพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมถึงนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เพื่อสืบสานประเพณีไทยและความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)