พช.ร่วมเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชุมพร

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)