ชุมพร : Kick Off แยกก่อนทิ้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรม Kick Off แยกก่อนทิ้ง แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งจังหวัดชุมพร ณ บริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัดชุมพร ในการนี้นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)