ชุมพร : ดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารตลาด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และเจ้าหน้าที่พัฒนานาชุมชนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชนเกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)