สพจ.ชุมพร จัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน “ยุทธศาสตร์แห่งความสุข”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นาวสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชนและเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จำนวน 65 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)