รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบปะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติเข้าพบปะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จำนวน 65 คน ในโอกาสการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชนและเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน รู้หน้าที่ของตนเอง มีน้ำใจต่อกัน และการสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ประชาชน และประเทศชาติต่อไป ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)