ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตรตรวจราชการที่ 6 มอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชนและเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการ OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)