ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  สพจ.ชุมพร  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  โดยมี นางสาววาสนา บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร และเวลา 13.30 น.ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)