ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องนิลุบล โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร โดย นางสาววาสนา บุญรอด หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Visited 1 times, 1 visits today)