ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร โดย รักษาการพัฒนาการจังหวัด,หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๔ คน ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๖,๗ และ ๘ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้นำนิทรรศการผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มภูแก้วสมุนไพร, OTOP ชวนชิม วัฒน์ไอศกรีม ไปจัดแสดงและจำหน่ายด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)