ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึก และประมวลผลข้อมูล จปฐ.รุ่นที่ 2

วันที่  21 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึก และประมวลผลข้อมูล จปฐ. ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร โดย นายวรรธนพงศ์ คงนคร และ นายณัฐพล กลับสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม

(Visited 1 times, 1 visits today)