ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุทพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ ณ ห้องนิลุบล โรงแรมมรกตทวิน อ.เมืองชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)