ผลการขับเคลื่อน CDD AGENDA 2017

สรุปผลการขับเคลื่อน CDD AGENDA 2017 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augment Reality:AR)

  • วิธีใช้ลง Application “Zappar” ใน Smart phone เพื่อ scan ที่สัญญลักษณ์ Zapcode แล้วนำ Smart phone ไปส่องที่ภาพวงกลม จะสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหว clip video

 

ผลการขับเคลื่อน CDD AGENDA 2017 ชม clip (ขอขอบคุณภาพ และ clip บางภาพจากเว็บไซต์ youtube.com)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)