โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดชุมพร โดย นางคนึงนิตย์ ยมานันท์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีวิทยากรครูต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักพระราชวัง และทีมวิทยากรจังหวัดจากวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรมาถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 7 แบบ ให้กับผู้แทนกลุ่มองค์กรสตรีระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล รวมทั้งส่วนราชการ ภาคีการพัฒนา และประชาชนทั่วไป รวม 350 คน ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)