เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

ว่าง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชุมพรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 พฤศจิกายน 2560 / 16.01 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และมอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร [...]

14 พฤศจิกายน 2560 / 15.59 น.

ประชุมเตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานรวมใจช่วยชาวชุมพร ปี ๒๕๖๐

๐๑ พ.ย. ๖๐ เวลา ๐๙:๓๐ น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชกา [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

31 ตุลาคม 2560 / 14.01 น.

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)ประขำปี 2560 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)ประขำปี 2560 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

ลิงค์แบนเนอร์