เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

ว่าง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชุมพรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2561 / 16.01 น.

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายวิฑูรย์ นวลนุ [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์