เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดชุมพรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

13 มิถุนายน 2561 / 06.46 น.

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป้นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป้นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

ดาวน์โหลด

04 มิถุนายน 2561 / 09.18 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภารคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภารคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

ลิงค์แบนเนอร์